Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Vlielandtravelverhuur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van vlielandtravelverhuur, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan vlielandtravelverhuur verstrekt.Uw gegevens worden vertrouwelijk behandelt. 
vlielandtravelverhuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken : – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres

WAAROM vlielandtravelverhuur GEGEVENS NODIG HEEFT
vlielandtravelverhuur verwerkt u persoonsgegevens om werkzaamheden uitvoeren om uw advertentie te plaatsen.Een gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de dienstverlening. vlielandtravelverhuur verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

HOE LANG vlielandtravelverhuur GEGEVENS BEWAART
vlielandtravelverhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
vlielandtravelverhuur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEZOEKERS
Op de website van vlielandtravelverhuur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. vlielandtravelverhuur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
vlielandtravelverhuur maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.Dit is ter verbetering van de website.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google  voor meer informatie.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan vlielandtravelverhuur te kunnen verstrekken.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.vlielandtravelverhuur heeft hier geen invloed op.vlielandtravelverhuur heeft Google geen toestemming gegeven om via vlielandtravelverhuur verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen daar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
vlielandtravelverhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van vlielandtravelverhuur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door vlielandtravelverhuur
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met vlielandtravelverhuur te bereiken via contact.

COOKIES
cookies worden tijdelijk opgeslagen en bewaard maar bevatten geen persoonlijke informatie.Om deze te verwijderen als uw browers internet heeft.klik op het pictogram extra.klik op beveiliging en klik daarna op browsegeschiedenis en klik op de vinkjes en verwijderen.klaar bent u. 

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten.Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.