Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN
vlielandtravelverhuur is een website platform voor diverse vakantiewoningen.Bezoekers kunnen hier een vakantieaccommodatie vinden naar keuze van de huidige aanbieders van vakantiewoningen. Aanbieders van de vakantiewoningen die zijn aangesloten bij vlielandtravelverhuur worden hierna genoemd klant.vlielandtravelverhuur hanteert de navolgende algemene leveringsvoorwaarden voor haar dienstverlening aan klant.

1) Objectinformatie : De op de website te plaatsen informatie over het vakantiewoning dient te voldoen aan de door vlielandtravelverhuur aangegeven voorwaarden. Klant blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.Klant vrijwaart vlielandtravelverhuur voor schendingen van copyright, zoals bijvoorbeeld van door klant ter beschikking gesteld of voor gebruik aangewezen fotomateriaal en/of tekstuele bijdragen.

2) Websites : Het is vlielandtravelverhuur uitdrukkelijk en onverkort toegestaan de inrichting van de website, de verwijzingen naar deze website en de verwijzingen vanuit de website naar eigen goeddunken aan te passen. De op de website aanwezige functionaliteit en werkwijze kan zonder nadere toestemming van klant worden gewijzigd.

3) vlielandtravelverhuur heeft het recht om informatie en fotomateriaal te vertalen, in te korten, of anderszins aan te passen aan de standaarden die door vlielandtravelverhuur worden gehanteerd. vlielandtravelverhuur mag informatie weglaten of aanpassen indien zij van mening is dat deze informatie onjuist of niet relevant is.vlielandtravelverhuur zal de informatie en de aanbiedingen van klant behalve op haar eigen websites ook mogen aanbieden via websites van derden i.v.m promoten vakantiewoningen. 

4) Klant en bezoekers kan vlielandtravelverhuur niet aansprakelijk stellen voor het (tijdelijk) buiten bedrijf zijn van haar website en aanverwante systemen en verbindingen. vlielandtravelverhuur platform bemiddelt en is daardoor niet verantwoordelijk voor de aangeboden producten of diensten.Het platform is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door derden aangeboden producten en diensten.

5) Advertentie : Uw advertentie is geldig voor een periode van 12 maanden .Uw advertentie wordt geplaatst na ontvangst van activeren betaling.De advertentie wordt niet automatisch verlengd.Na het verstrijken van uw advertentie sturen wij uw een niet bindende factuur.Uw kunt zelf beslissen of uw opnieuw wilt adverteren. 

6) Advertentie tussentijds opzeggen : bij annulering volgt geen restitutie plaats. Er zijn dan al dusdanig meerdere werkzaamheden en uren die hebben plaatsgevonden tijdens het proces controle om de vakantiewoning te plaatsen en eventueel handmatig aan te passen.Tevens worden er dagelijks werkzaamheden verricht voor het updaten/vernieuwen van de website en ter verbetering die daar bij in zitten.Vermeld in uw e-mail uw contactgegevens,naam vakantiewoning ,datum opzegging .Uw ontvangt binnen vier weken een schriftelijke bevestiging per mail van uw opzegging,met daarin eveneens vermeld de einddatum van de overeenkomst.Uw vakantie woning wordt kosteloos opgeheven en verwijdert.